Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2015

Nefretari2103
20:03
4516 66c2
Reposted bymiss0alexismamzawieszkeCarax
Nefretari2103
20:02
4506 eb6c
Nefretari2103
20:02
4421 6846
Nefretari2103
20:01
4400 8451 500
Nefretari2103
19:47
2645 4ed3 500
Nefretari2103
19:47
2625 4d8b
Nefretari2103
19:47
2592 3c9e
Nefretari2103
19:47
2578 4a5d
Reposted byuncertainity uncertainity
Nefretari2103
19:46
2536 bc29
Nefretari2103
19:46
2490 3ced
Nefretari2103
19:45
2475 22db
Nefretari2103
19:45
2436 c8be
Nefretari2103
19:44
2384 043d 500
Nefretari2103
19:44
2323 b3b4
Nefretari2103
18:33
Nefretari2103
18:32
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viarudafoka rudafoka
Nefretari2103
18:32

“Jesteś pierwszym, najpierwszym, zupełnie jedynym mężczyzną, przez którego robi mi się czasem czarno w oczach i słodko w ustach i zupełnie nieprzytomnie w głowie.”

A. Osiecka

Reposted fromextraordinary extraordinary viarudafoka rudafoka
Nefretari2103
18:31
4729 1b94
Nefretari2103
18:31
Nefretari2103
18:31
Później to zawsze za późno. Później nie istnieje.
— Anais Nin "Szpieg w domu miłości"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl